CV.

Tjue års erfaring som kommunikasjonsrådgiver og tekstforfatter.

Cand. mag. fra Universitetet i Oslo.

Innsidekompetanse fra bransjer som bolig, mat, energi, entreprenørskap, fundraising, kultur og IT. Bakgrunn som tekstforfatter i reklamebyråene Kritthuset og procontra. Prisvinner i Sterk Reklame og Visuelt.

Frilanser i dag fra Stavanger, men jobber kloden rundt.

Baler du med en kommunikasjonsutfordring? Del oppgaven med meg, så byr jeg på en innledende arbeidsøkt. Skriv eller si hallo her: 971 51 917